Helseministeren sier han aldri har blitt kontaktet av ansatte i psykiatrien som har varslet om unødig bruk av tvang.
Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis.
(- Foreløpig diamond mine slot machine er de få, motstanderne av forslaget fra kommunelovutvalget om at en lokalpolitiker mange som vinner på nettcasino skal kunne fengsles hvis han eller hun offentliggjør opplysninger fra en debatt i kommunestyret opplysninger administrasjonen synes det er behagelig å holde hemmelig.) (- Ny lovtekst er slag mot åpenhet.
Det er behov for nye regler om advokaters virksomhet for å sikre klientene og samfunnets behov.Økokrim vil vite hvem som mottok drøyt 2,4 millioner kroner, som angivelig stammer fra straffbare handlinger begått av de tre tiltalte i den såkalte Fortuna-saken.(.) - Advokatfirmaet Simonsen bryter arbeidsmiljøloven.5.2009 Arbeidstilsynet har gitt advokatfirmaet Simonsen DA varsler om pålegg etter at det er avdekket brudd på arbeidsmiljøloven.Ba om ny vurdering Rivning kan være et aktuelt tiltak.(.5.2018 ).) ( Anm : Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker).) - Medie: Medicinalselskab flettes ind i Stormy Daniels-sag.Rettssikkerhet er et utmerket honnørord, et av de ordene som brukes i enhver debatt om verdier og demokrati.Da starter man likt, da kan ikke den ene bruke det som et moment at man har ikke noe å tape økonomisk på å gå i retten.Dette er nedslående og meget overraskende, sier Sigurd Klomsæt i en kommentar til NTB.Denne skattereformen er den mest naive vi har sett.(.) Disiplinærsak mot kreft-advokat.12.2006 Klages inn for regelstridig honorering Advokaten som bistod flere av de pårørende til kreftofrene ved ntnu, Kjetil Iversen, innklages for Advokatforeningens disiplinærutvalg.Bortimot en tredjedel av pengene havnet til slutt på kontoen til advokat Edmund Asbøll.(.) ( Anm : Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon.) ( Anm : Når er et synspunkt en interessekonflikt?
Kritisk til at Faremo fjernet fri rettshjelp.8.2013 Modum-ordfører Terje Bråthen (Ap) oppfordrer justisministeren til å opprettholde lavterskeltilbudet om fri rettshjelp til kommunene.
Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende.Les mer: Økokrim anker Norges største skattesak ( Anm : Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet).) ( Anm : J?Accuse!